Burnout problemen

Wat is Burn Out?

Burn Out wordt ook wel Emotional Exhaustion Syndrome genoemd, gevoelens van uitputting van lichaam en geest, waarbij emoties een belangrijke rol spelen. Als eerdere symptomen van teveel stress, overbelasting en diverse vormen van spanning, zowel geestelijk als lichamelijk, niet tijdig worden (h)erkend, kan uiteindelijk een burn out volgen, die soms langdurig kan zijn. Het vermogen tot uitrusten en energie opladen is dan verstoord, de “batterij” lijkt “leeg”.

Een aantal lichamelijke klachten kunnen zijn: niet herstellen van moeheid, slecht slapen, spierspanningen, hoofdpijn en/of rugpijn, maagklachten, verhoogde bloeddruk.

Psychische klachten: prikkelbaar en rusteloos, geheugen- en concentratieproblemen, piekeren en somberheid, overbelast en lusteloos voelen, cynisme en interesseverlies, angst.

Gedragsproblemen: vermijden van taken, uit de weg gaan van sociale contacten, gemakkelijk ruzie maken, vaak fouten maken/minder goed presteren, compensatiegedrag: bv. vluchten achter tv of computer en verhoogd gebruik van genotmiddelen.

Vaak wordt dit veroorzaakt door:

  • Werk: lange tijd werk doen dat niet bij je past, een niet stimulerende of problematische werkomgeving, of voortdurend een te hoge werkdruk.
  • Perioden van extreme stress in de persoonlijke omstandigheden: verlies, relatieproblemen, ziekte/ problemen in gezin of familie, zingevingvraagstukken, verwerking van jeugdgebeurtenissen.
  • Een stapeling van heftige gebeurtenissen zonder hiervoor verwerkingstijd te hebben gehad.
  • Teveel van jezelf eisen, teveel verantwoordelijkheid nemen, geen balans in werk en ontspanning, gebrek aan slaap.

Degenen die aan burn out kunnen gaan leiden hebben vaker de neiging om door te gaan in perioden van stress en onvoldoende aandacht aan zichzelf te besteden. Ze hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en de omgeving, zijn soms perfectionistisch en in bepaalde gevallen idealistisch. Ook mensen met HSP eigenschappen (High Sensitive Persons) hebben een verhoogde kans op burn out.

Wat weinig bekend is, maar voor iedereen die een Burn Out heeft geldt: er is dan een verstoring in het energetische veld. Dit is goed en snel te verhelpen en maakt een wereld van verschil! Zie www.verzamelpunt.com

Tevens kunnen mensen met Burn Out leiden aan uitgeputte bijnieren, dit is zonder medicijnen goed te verhelpen. Ook andere hormoon verstoringen kunnen optreden. Loving Life heeft contacten met behandelaars die dit adequaat en zonder bijwerkingen op natuurlijke wijze in balans kunnen brengen.

Waaruit bestaat de behandeling?

De sessies duren 1,5 uur, de eerste sessie is een intake. Daarin wordt bekeken wat de aard en duur is van de klachten, in hoeverre ze werk en/of privé gebonden zijn. Ook kijk je samen met de coach naar je persoonlijke eigenschappen. Genetische aanleg, bepaalde karaktereigenschappen en daarmee samenhangende reacties op omgevingsfactoren kunnen duidelijk maken waarom iemand gevoeliger voor burn out is dan anderen in dezelfde omstandigheden. Welke kracht schuilt er in jouw “zwakte?”

Bekeken wordt hoe het met je fysieke conditie gesteld is, welke eet- en drinkgewoonten je hebt, of je voldoende in beweging bent.

Er wordt eventueel een traject gekozen voor 6 of 12 sessies, waarin je je bewust gaat worden van je denken, voelen en doen: welke gedachten heb je over jezelf, je werk en je leven? Hoe is je focus, meer op de positieve, of toch wel vaker op de negatieve aspecten? Welke verwachtingen heb je van jezelf, je leef/ werkomstandigheden, je werkgever/collega’s, van je partner? Hoe creëer je balans tussen werk en privé?

Is het werk wat je doet echt dat wat jij wil doen? Wat kost jou energie? Waar krijg je energie van?

Ben je je bewust van je eigen kracht, je talenten en mogelijkheden?

Je leert o.a.:

-Hoe jouw grenzen te herkennen en effectief te stellen.

-Hoe je beter met anderen om kunt gaan, duidelijk kunt zijn zonder te botsen.

-Hoe te onderscheiden wat bij jou hoort en wat bij de ander, en dus effectiever te reageren.

-Hoe je eigen emoties te herkennen en hanteren, je wordt je tevens  bewuster van je lichaam en zijn signalen.

-Hoe spanning in ontspanning veranderen, hoe beperkende emoties en overtuigingen los te laten.

-Hoe je de juiste keuzes maakt en hoe die in werkelijkheid om te zetten.

Dagelijkse lichaamsbeweging in de vrije natuur is een belangrijk aspect van de thuisopdrachten, die soms ook uit schrijfopdrachten of het bijhouden van een dagjournaal kunnen bestaan en het maken van een dag- en weekplanning. Uiteindelijk kunnen gesprekken van de coach met de werkgever belangrijk zijn om de reïntegratie goed te laten verlopen, dit indien gewenst.