Loving Life Missie en Visie

Naam en Logo
De naam Loving Life staat voor houden van het leven, (een) liefdevol leven, leven en werken vanuit je hart. Het rode hart staat voor jouw liefde en passie en je persoonlijke levensmissie die altijd met liefde en passie is verbonden. De groene harten representeren aspecten van je leven die voor jou van belang zijn. Voor velen zullen dit de partnerrelatie, familie en vrienden en werkrelaties zijn. Deze vier harten zijn onlosmakelijk verbonden met het gouden lint dat een oneindige knoop vormt. Tezamen vormen zij het levensgeluk, het klaver vier symbool. Loving Life begeleidt jou in het (her)vinden van balans en verbinding met deze aspecten.

Missie
De missie van Loving Life is mensen te begeleiden naar meer levenskwaliteit, vreugde en verbinding, met zichzelf en anderen, door middel van communicatie vanuit het hart.

Visie
De visie van Loving Life is mensen in de maatschappij zich te  helpen ontwikkelen tot gelukkige mensen met bewuste, liefdevolle relaties, om met generaties van goed functionerende gezinnen en mensen een betere wereld te creëren.

Waarom coaching door Loving Life?
De drijvende kracht achter Loving Life, Samyra van Roy, heeft alle processen waarvoor Loving Life coaching of counseling aanbiedt, intensief zelf doorleefd, zich bewust gemaakt en waar nodig overwonnen. Daarbij heeft zij niet altijd de gebaande paden genomen, waardoor zij op de hoogte is van  niet algemeen bekende, maar wel bijzonder effectieve manieren om vlotter door moeilijke blokkades heen te komen. Zelf met lastige jeugd issues geworsteld te hebben, weet zij wat het is om vast te zitten, niet te weten hoe je verder moet, te scheiden, een depressie te overkomen,  je slachtofferschap achter je te laten, je relatie te redden, een nieuwe richting in je leven te zoeken en gelukkig en succesvol te worden.

Hierdoor heeft zij een aantal methodieken van onschatbare waarde verzameld, waarin zijzelf vervolgens de opleidingen heeft gedaan om deze, professioneel geschoold, aan anderen door te kunnen geven. Ieder mens is uniek en draagt zijn eigen oplossingen in zich. Bij Loving Life ben je aan het juiste adres om de ondersteuning en sleutels te vinden om jouw deuren te openen.