Relatie Counseling

Wat kun je van Relatie Counseling verwachten?

Tijdens de sessies wordt voor jullie duidelijk waar je gevoelige punten vandaan komen en waarom je elkaar daar nu precies op triggert. Je ontdekt welke noden en behoeften hier eigenlijk achter zitten en hoe je je conflicten/irritaties kunt transformeren naar meer begrip en inzicht in elkaar en jezelf. Door dit begrip verandert irritatie en agressie gaandeweg in compassie en empathie en ontwikkel je een steeds sterker wordende verbinding met elkaar. Verschillen van inzicht worden minder bedreigend, waardoor harde oordelen verdwijnen. Impact makende gebeurtenissen worden op veilige wijze uitgesproken, waardoor er een proces van acceptatie en heling kan worden ingezet. Vergeving wordt hierdoor mogelijk. Je leert elkaar gaandeweg te geven en ook te ontvangen wat nodig is en wordt al gevende zelf een heler mens. De methode biedt een duidelijke communicatiestructuur door middel van dialogen, waardoor je actief naar elkaar leert luisteren. Je hoort en begrijpt elkaar hierdoor. Bovendien maak je tijdens de dialogen gebruik van wat eenvoudige lichaamsgerichte technieken die direct meer verbinding creëren. Er wordt veel aandacht besteed aan het positief opbouwen van de relatie door middel van een Relatie Visie en het opnieuw creëren van plezier, passie en romantiek. Dit geeftde nodige energie en vreugde.


Naar een bewuste relatieechtpaaropbank

In iedere relatie vinden een aantal onbewuste ontwikkelingsstadia plaats, waardoor je na de fase van romantiek steeds meer in de machtsstrijd verzeild raakt. Conflicten en verwijten zijn hiervan een duidelijk teken. Jullie kunnen het gevoel hebben alsof jullie ieder op totaal verschillende eilanden zitten. Uit frustratie en wanhoop doe/zeg je dan soms dingen, die nog meer pijn veroorzaken. Harville Hendrix zegt hierover: “Conflict is growth trying to happen”. Bewustwording van de onderliggende drijfveren door middel van een effectieve communicatie is de enige methode om van een onbewuste naar een bewuste relatie te groeien. Indien jullie beiden gemotiveerd zijn om dit aan te gaan, kunnen jullie de spiraal omkeren naar boven en een duurzame liefdevolle relatie creëren.

Je leert o.a.:

-Waarom je met deze partner samen bent en juist hierdoor elkaar optimaal kunt helpen groeien.

-Wat je primaire ‘overlevings’ reactie is: vechten, vluchten, bevriezen of onderwerpen.

-Hoe je middels een dialoog een opkomend conflict om kunt zetten in een vruchtbaar gesprek met

meer verbinding en begrip als uitkomst.

-Hoe je ontdekt welke impact jouw ervaringen in het verleden op het heden hebben.

-Hoe je elkaar kunt geven wat ieder van jullie nodig heeft en hoe je al gevende jezelf heelt.

-Hoe je gevoelige onderwerpen via een gestructureerd dialoog constructief kunt bespreken.

-Hoe je tijdens zo’n dialoog met wat lichaamsgerichte technieken direct een betere verbinding creëert.

-Hoe je elkaar met ‘nieuwe ogen’ leert zien

-Hoe je verwijten leert omzetten in constructieve overeenstemming, met minder conflicten als gevolg.

-Hoe je meer veiligheid, plezier en passie in jullie relatie (terug)brengt.

-En nog veel meer…

Mijn persoonlijke ervaring > lees verder

Wat is “Imago Relationship Therapy? > lees verder